Co jsou to vlastně ty e-Aukce?

Víte, že elektronické nákupní aukce významně zkracují čas potřebný pro realizaci výběrových řízení a snižují kromě ceny také transakční náklady o více než 50 % oproti běžnému nákupnímu procesu? Přitom hlavní a nejviditelnější výhodou těchto on-line nákupních aukcí je snižování nákupní ceny, a to běžně v rozmezí úspory mezi 25 - 30% proti stavu před zavedením aukčního systému. Nutnou podmínkou pro vyšší úspory je podrobná znalost tržního prostředí. Nabízíme vám kromě propracovaného aukčního software, prověřeného mnohaletým provozem, také znalost trhu a informace o stovkách tisíc tuzemských firem a také možnost získávání informací o evropských dodavatelích. Nabízíme vám tak nejen bezproblémový průběh elektronické aukce, ale i sofistikovaný výběr dodavatelů, včetně využití elektronického poptávkového systému v bezkonkurenčně nejkratších lhůtách.

Možná si říkáte, že eAukce nepotřebujete a že je chybou vynechat osobní přístup v dodavatelských vztazích. Že nákup není problémem vaší organizace, protože při zachování nastavených pravidel, by měl zvládnout nákup kdokoli. Přesto bychom ve vás chtěli probudit alespoň zvědavost a pocit, že eAukce je něco nového. Něco, co by možná mohlo přispět ke zlepšení hospodaření vaší organizace. Podle našich zkušeností až 89% z těch, kteří eAukci vyzkoušeli, získali na nákupní procesy zcela nový pohled.

Co to vlastně je?
Pokusíme se o zjednodušené shrnutí. Zadavatel má zájem koupit nějaké zboží nebo službu. Pozve (elektronicky nebo telefonicky) k cenovému vyjednávání předem vybrané dodavatele, a to alespoň dva, kteří chtějí s vyhlašovatelem uzavřít obchod. Vyjednávání probíhá elektronicky prostřednictvím internetu, nezávisle na tom kde se jednotliví účastníci zrovna nacházejí. Nabídky jsou v reálném čase vzájemně porovnávány a vyhodnocovány. Jednotliví dodavatelé mohou své nabídky ve stanoveném čase průběžně upravovat. Všichni dodavatelé si na internetové adrese prohlížejí stejnou tabulku s údaji, vidí v reálném čase změny a mohou na ně okamžitě reagovat upravením své nabídky. Vyjednávání je ukončeno, jestliže žádný z dodavatelů po jistou (předem definovanou) dobu svou nabídku neupraví.

Výhody eAukcí

 • nákupy v objektivizovaných tržních cenách
 • modulárně nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele
 • transparentnost celého procesu výběrového řízení
 • mimořádně účinný protikorupční nástroj
 • významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení
 • snížení transakčních nákladů o více než 50 %
 • snížení fixních (mzdových) nákladů
 • u prvních nákupů skokové snížení cen přesahující většinou 15 %
 • protokol o celkovém průběhu eAukce okamžitě po ukončení

Jak to, že eAukce dosahují tak velké úspory v ceně?
Při eAukci vidí váš „dvorní“ dodavatel ve své kanceláři na obrazovce svého počítače častokrát poprvé reálné možnosti ostatních potencionálních a zároveň relevantních dodavatelů, kteří chtějí zakázku získat. Je pak na něm, jestli a jak na tuto skutečnost bude reagovat přizpůsobením své nabídky. Jedná se o čistý a korektní marketingový přístup. Není třeba se bát. Ověřili jsme si, že na cenu pod reálnými náklady, která by ohrozila dodavatele, nikdo z důvěryhodných hráčů nejde. V eAukci mizí to, co by se dalo nazvat „měkkou vyjednávací hmotou“. Najednou nejde o to, kdo má jak úžasné argumenty a věhlasnou značku. Srovnáváte-li srovnatelné, vyjednáte reálné tržní ceny a v okamžiku, kdy se ceny dostanou na mez možnosti dodavatelů, dochází k vylepšování ostatních dodavatelských podmínek.

Postup při eAukcích
Pro vaši lepší představu v několika bodech stručně popíšeme, jak taková eAukce probíhá:

 1. Připravíte si detailní popis souboru zboží a služeb, které budete u dodavatelů poptávat a tento popis vložíte s pomocí našich odborníků do aplikace eAukce.
 2. Máte-li zájem, můžeme Vám pomoci s oslovením dalších dodavatelů.
 3. Software rozešle automaticky pozvánky k účasti v eAukci všem potencionálním dodavatelům.
 4. Vytipovaní dodavatelé obdrží detailní popis poptávaného zboží a služeb.
 5. Zájemci z řad dodavatelů potvrdí svou účast a souhlas s podmínkami eAukce.
 6. Účastníci mají možnost v rámci tzv. zadávacího kola nabídnout a zadat výchozí ceny e-Aukce ke všem položkám seznamu poptávaného zboží a služeb.
 7. V přesně stanovený den D a čas Č bude zahájeno soutěžní kolo elektronické aukce.
 8. Účastníci mají možnost svou nabídku porovnávat s aktuálně nejlepší nabídkou za každou položku a vylepšovat své nabídky, přičemž nevědí, kolik je dalších účastníků, kteří to jsou a ani neznají jejich ani své pořadí. e-Aukce probíhá tak dlouho, pokud se mění nabídky.
 9. eAukce končí, pokud v daném čase nedojde k žádné změně v nabídkách. Vzhledem k tomu, že uzavření zakázky je věcí zadavatele, účastníky o výsledku aukce vyrozumí zadavatel, který od nás obdrží ke svému rozhodnutí kompletní protokoly o průběhu aukce.

Registrací na našem eTržišti můžete snadno eAukci připravit. eAukce probíhá velmi jednoduše, rychle a přehledně a výsledky bývají většinou i pro skeptiky překvapující. Nejen, že většinou dochází ke snížení nákupní ceny o 15% a mnohdy i více, a že bývají „objeveni noví“ dodavatelé. Hlavním přínosem je změna nákupních procesů a uvolnění času nákupním manažerům pro vykonávání efektivnějších a sofistikovanějších činností, než je pouhé smlouvání o cenách. V případě potřeby lze software použít i pro prodej zboží nebo služeb.

Hlavní výhodou eAukcí je, že není nutné cokoli složitě instalovat do jednotlivých počítačů, a to ani na straně zadavatele ani oslovených dodavatelů. Zároveň to také znamená, že neplatíte ani korunu za nákup software. Snažíme se vám co nejvíce usnadnit cestu k moderním způsobům obchodování pomocí nových informačních technologií. Přitom je systém lokalizován do pěti evropských jazyků, kterými jsou mimo češtinu angličtina, němčina, polština, slovenština a maďarština, takže můžete do výběrového řízení pozvat dodavatele z celé Evropy. Bezpečnost je zajištěna identifikací uživatelů systému, kteří obdrží své přístupové údaje a pro každé další on-line výběrové řízení se automaticky generuje nová sada klíčů.

Štítky: