Sloučení nákupů

Nejčastěji ve spojení s elektronickým nakupováním slyšíme o snížení nákladů na nákup, především těch administrativních. Dále se také mluví o zkrácení nákupního procesu a jeho zefektivnění. Na druhou stranu v současné době v České republice jen málo organizací plně využívá všech možností e-procurementu - existující řešení jsou spíše izolovaná. To platí dvojnásob pro organizace veřejné správy.

Elektronická tržiště jsou místa, kde jsou automatizovaně či poloautomatizovaně párovány informace související s poptávkou a nabídkou a kde je poskytována podpora pro zajištění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem. Původně měly většinou formu elektronického katalogu, ve kterém mohl objednávající vyhledat požadované zboží pomocí určitých kriterií. Dnes jsou elektronická tržiště pojata v širším smyslu a nabízejí jak vyhledávání v katalogu, tak i výběrová řízení či elektronické aukce, které jsou dalším vývojovým stupněm elektronického nakupování. Jsou to buď aukce klasické, kdy kupující musí soutěžit ve výši ceny, kterou jsou ochotni zaplatit. Tyto aukce posilují spíše stranu prodávajících. Druhý typ aukcí jsou aukce reverzní, kdy kupující stanoví nejvyšší cenu, za kterou je ochoten daný druh zboží koupit, a prodávající se nachází v pozici toho, kdo soutěží o danou zakázku tentokrát snižováním ceny. Je logické, že tento typ aukce je výhodnější pro stranu nakupujících, která může dosáhnout výrazných slev, zejména při vysoké konkurenci prodávajících. Konkurence je jedním z kriterií efektivního využití aukce pro nákup, dále též jednoznačná specifikace zboží a srovnatelná nabídka tak, aby mohla cena být opravdu relevantním srovnávacím kritériem. Jedna z výhod elektronické aukce oproti té tradiční je kromě výrazné úspory času také možnost multimediální prezentace draženého zboží. To snižuje náklady na transport fyzického zboží, k tomu dojde jen, pokud je zboží prodáno.

Český trh nabízí kromě těchto základních funkcí eTržiště i další doprovodné služby, mezi jinými i tzv. Group Buying - což je agregace poptávky od více menších odběratelů. Kromě klasických výběrových řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušená podlimitní řízení lze tedy elektronické tržiště Český trh využít jako efektivní nástroj pro sloučení poptávek od více organizací za účelem zvýšení atraktivity poptávky a posílení vyjednávací pozice jednotlivých subjektů. Vytvoření tzv. "nákupní aliance" je pomocí eTržiště jednoduchý a snadno řešitelný úkol.

Agregace poptávky pro získání nejlepší ceny v daném čase na trhu má několik kroků:

  1. Nejprve společně s vámi provedeme analýzu požadavků jednotlivých organizací a specifikaci nakupovaných položek
  2. Následně provedeme zpracování zadávací dokumentace
  3. Podle potřeby lze provést i výběr relevantních dodavatelů podle zadaných kritérií
  4. Dalším krokem je vyhlášení elektronického výběrového řízení na eTržišti s oslovením dodavatelů
  5. Po přijetí nabídek v eTržišti, které následuje příprava a realizace aukčního kola
  6. Podle zadaných kritérií probíhá pomocí eAukce průběžně automaticky vyhodnocování optimálního poměr kvality a ceny
  7. Po ukončení eAukce následuje podepisování smluv s vítězem výběrového řízení a jednotlivými organizacemi, které se zúčastnily sloučení se svými poptávkami.

Pokud vás tato problematika zajímá a chtěli byste vyzkoušet sloučení poptávky v rámci vašich provázaných organizací nebo naopak hledáte další partnery k vytvoření nákupní aliance, vyplňte tento formulář.

Štítky: